Från Dag Lundén

Det var med sorg sorg jag uppmärksammades på att du nu före oss övriga rullat vidare till en värd där bildelning och andra mer mänskliga transportutmaningar knappast finns på agendan. 
Det jag bär med mig efter våra många och långa diskussioner och styrelsemöten är ditt varma och vänliga bemötande och generositet med tid, idéer och erfarenhet. 
Ett stort tack!