Från Församlingsrådet i Carl Johans församling

Församlingsrådet i Carl Johans församling vill framföra sitt djupt kända tack till Claes I Helgesson för hans trogna gärning i rådet. Claes spelade genom en solid erfarenhet av församlingspolitiskt arbete en viktig roll i det nya församlingsrådet. Som tidigare kyrkorådsordförande i Carl Johans församling hade Claes förvärvat viktiga insikter i att vara förtroendevald och visste betydelsen av att balansera mellan olika intressen för att få en väl fungerande verksamhet till gagn för församlingen. Som människa var Claes positiv och lyssnande och alltid beredd att ställa upp. Församlingsrådet tackar Claes för hans gedigna arbete.

Lennart Weibull, ordförande i Carl Johans församlingsråd 2017-2021
Pontus Bäckström, församlingsherde Carl Johans församling