Från Församlingsrådet i Carl Johans församling

Församlingsrådet i Carl Johans församling vill framföra sitt djupt kända tack till Claes I Helgesson för hans trogna gärning i rådet. Claes spelade genom en solid erfarenhet av församlingspolitiskt arbete en viktig roll i det nya församlingsrådet. Som tidigare kyrkorådsordförande i Carl Johans församling hade Claes förvärvat viktiga insikter i att vara förtroendevald och vissteFortsätt läsa ”Från Församlingsrådet i Carl Johans församling”

Från Dag Lundén

Det var med sorg sorg jag uppmärksammades på att du nu före oss övriga rullat vidare till en värd där bildelning och andra mer mänskliga transportutmaningar knappast finns på agendan. Det jag bär med mig efter våra många och långa diskussioner och styrelsemöten är ditt varma och vänliga bemötande och generositet med tid, idéer och erfarenhet. EttFortsätt läsa ”Från Dag Lundén”

Från Ulf Andersson

Stort tack för att du 1997 var med och startade GAME vid GMV (Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers/Göteborgs universitet). Du gjorde många år som sekreterare. Projektet levde kvar i över 20 år.

Från Elisabeth Helgesson Palm

I frid och lugn har du lämnat oss och denna värld för en annan! Tack Claes, min kära storebror, för allt som var du!  För ljuset och den fria andningen när du kom hem till mor och far,för kokosbollarna vi åt på Isabellapromenaderna,för att jag fick vara tärna på ditt bröllop och gudmor till dinFortsätt läsa ”Från Elisabeth Helgesson Palm”