Kort om Claes

Familjeliv

 • Född 1936 i Moholm
 • Föräldrar: Kerstin och Carl Helgesson
 • Syskonen Ulf, Bo och Elisabeth
 • Gift 1963 med Lilian (f. Samuelsson 1940, d. 1999)
 • Barnen Claes-Fredrik (f. 1964) och Christina (f. 1968)
 • Barnbarnen Celine (f. 1993) och Anna (f. 2004)
 • Livskamrat och särbo med Margareta Peterson sedan 2003
 • Bostadsorter: Moholm, Lidköping, Göteborg, Särö, Göteborg, Åkersberga, Vänersborg, Göteborg.

Utbildning och yrkesliv

 • Studentexamen i Lidköping 1955
 • Studier i kemi på Chalmers från 1955, civilingenjör 1959
 • Fokus på silikatkemi och keramer
 • Teknologie doktor på Chalmers 1970. Jubeldoktor 2020.
 • Adjungerad professor vid Högskolan i Luleå 1986
 • Adjungerad professor vid Högskolan i Borås 2001
Viktiga anställningar

1962-75 Försvarets Forskningsanstalt
1978-2015 Göteborgs Universitet/Chalmers
1982-1990 Stiftelsen Värmlands Forsknings- och Utvecklingsråd
1990-1994 Bergsskolan i Filipstad
1995-1998 Högskolan Kristianstad

Efter sin pensionering arbetade Claes miljöfrågor inom Chalmers/Göteborgs universitet samt med utbildning och rådgivning för nyföretagare.

Antecknad som uppfinnare för ett 20-tal patent

Intressen och engagemang

 • Medlem i Lions sedan 1968 med många uppdrag på lokal- och distriktsnivå.
 • Medlem i Rotary sedan 1991
 • Kyrkopolitiskt aktiv, först i Vänersborgs församling, sedan i Carl Johans församling i Göteborg och inom Göteborgs kyrkliga samfällighet
 • På senare tid alltmer engagerad i frågor kring utlandsföddas företagsamhet och startade ett utbildningsprogram för denna grupp
 • Intresse för fotografering